VETERINARSKA STANICA d.o.o. iz Preloga uspješno je provela projekt „Izrada/razvoj aplikacija i nabava IT opreme“ kojim je uvela nove informacijsko- komunikacijske tehnologije te tako povećala učinkovitost u poslovanju i konkurentnost.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 477.250,00 HRK, a projekt je sufinanciran bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 262.360,00 HRK.

Tvrtka je krajem 2018. godine projekt prijavila na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti mikro, malih i srednjih poduzeća kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“, a koji je pokrenut u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Odluka o financiranju zaprimljena je u 06. mjesecu 2020. godine, a sama provedba projekta započela je u listopadu 2020. godine s trajanjem od 12 mjeseci. Projektnim aktivnostima obuhvaćen je razvoj softverskog rješenja i nabavka prateće računalne opreme kojima su centralizirani poslovni procesi. Provedbom aktivnosti postignut je cilj projekta koji se odnosi na optimizaciju i unaprjeđenje poslovnih procesa te podizanje kvalitete u poslovanju.

Projekt je uspješno proveden unutar planiranog proračuna i planiranog vremenskog roka.

  • Naziv projekta: Izrada/ razvoj aplikacija i nabava IT opreme
  • Kratki opis projekta: Aktivnosti u projektu obuhvaćaju izradu i razvoj aplikacija te nabavu IT opreme u svrhu centralizacije poslovnih procesa
  • Cilj projekta je zadržavanje konkurentnosti primjenom suvremenih informacijskih rješenja koja će omogućiti daljnji razvoj poslovanja te pružiti mogućnost efikasnog i održivog poslovanja. Rezultati provedenih aktivnosti su unaprijeđeni poslovni procesi.
  • Ukupna vrijednost projekta: 477.250,00 kn
  • Ukupno prihvatljivi troškovi: 374.800,00 kn
  • Iznos koji sufinancira EU: 262.360,00 kn
  • Razdoblje provedbe projekta: od 01.10.2020. do 01.10.2021.

 

Više informacija:

www.strukturnifondovi.hr

Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Hamag Bicro

COVID-19 zajam

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) usred COVID-19 epidemije provela je mjeru za pomoć mikro, malim i srednjim poduzetnicima čije poslovanje je ugroženo kao posljedica epidemije.

Veterinarska stanica Prelog recipijent je jednog takvog zajma za male poduzetnike, kojim je smanjen negativan utjecaj epidemioloških prilika.
eu-logo-zajedno-do-fondova